Standard 5 – DELEGAREA

12 Feb

5.1. Descrierea standardului
Managerul stabileste, in scris, limitele competentelor si responsabilitatilor pe care le delega.

5.2. Cerinte generale
– Delegarea de competenta se face tinand cont de impartialitatea deciziilor ce urmeaza a fi luate de persoanele delegate si de riscurile asociate acestor decizii;
– Salariatul delegat trebuie sa aiba cunostinta, experienta si capacitatea necesara efectuarii actului de autoritate incredintat;
– Asumarea responsabilitatii, de catre salariatul delegat, se confirma prin semnatura;
– Subdelegarea este posibila cu acordul managerului;
– Delegarea de competenta nu exonereaza pe manager de responsabilitate.

5.3. Referinte principale
– Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, art. 20 alin. (2):
“Ordonatorii principali de credite pot delega aceasta calitate inlocuitorilor de drept, secretarilor generali sau altor persoane imputernicite in acest scop. Prin actul de delegare ordonatorii principali de credite vor preciza limitele si conditiile delegarii.”;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 108/2004;
– Regulamentul de organizare si functionare a entitatii publice;
– Fisa postului;
– Manualul de control financiar preventiv, elaborat de Ministerul Finantelor Publice, Directia generala de control financiar preventiv, publicat pe adresa de Internet a ministerului (pag. 14, pct.2.1.2. Delegarea de competenta”).

// OMFP 946 – Standard 5 – DELEGAREA

Advertisements
%d bloggers like this: