Standard 4 – FUNCTII SENSIBILE

12 Feb

4.1. Descrierea standardului
Entitatea publica identifica functiile considerate ca fiind sensibile si stabilest e o politica adecvata de rotatie a salariatilor care ocupa astfel de functii.

4.2. Cerinte generale OMFP 946
– In entitatea publica se intocmesc: inventarul functiilor sensibile; lista cu salariatii care ocupa functii sensibile; planul pentru asigurarea rotatiei salariatilor din functii sensibile, astfel incat un salariat sa nu activeze intr-o astfel de functie, de regula, mai mult de 5 ani;
– In inventarul functiilor sensibile sunt reflectate, de regula, acele functii care prezinta risc semnificativ in raport cu obiectivele;
– Rotatia personalului se face cu efect minim asupra activitatii entitatii publice si a salariatilor.

4.3. Referinte principale
– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare ;
– Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare;
– Alte reglementari in domeniul muncii.

// OMFP 946 – Standard 4 – FUNCTII SENSIBILE

Advertisements
%d bloggers like this: