Standard 24 – VERIFICAREA SI EVALUAREA CONTROLULUI

12 Feb

24.1. Descrierea standardului
Entitatea publica instituie o functie de evaluare a controlului intern si elaboreaza politici, planuri si programe de derulare a acestor actiuni.

24.2. Cerinte generale
– Managerul trebuie sa asigure verificarea si evaluarea in mod continuu a functionarii sistemului de control intern si a elementelor sale. Disfunctionalitatile sau alte probleme identificate trebuiesc rezolvate operativ, prin masuri corective;
– Verificarea operatiunilor garanteaza contributia controalelor interne la realizarea obiectivelor;
– Evaluarea eficacitatii controlului se poate referi, in functie de cerinte specifice si/sau conjuncturale, fie la ansamblul obiectivelor entitatii publice, fie la unele dintre acestea, optiune
care revine managerului;
– Managerul stabileste modul de realizare a evaluarii eficacitatii controlului.

24.3. Referinte principale
– Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata;
– Actul normativ de organizare si functionare a entitatii publice;
– Regulamentul de organizare si functionare a entitatii publice.

// OMFP 946 Standard 24 – VERIFICAREA SI EVALUAREA CONTROLULUI INTERN

Advertisements
%d bloggers like this: