Standard 23 – ACCESUL LA RESURSE

12 Feb

23.1. Descrierea standardului
Managerul stabileste, prin emiterea de documente de autorizare, persoanele care au acces la resursele materiale, financiare si informationale ale entitatii publice si numeste persoanele responsabile pentru protejarea si folosirea corecta a acestor resurse.

23.2. Cerinte generale
– Restrangerea accesului, la resurse reduce riscul utilizarii inadecvate a acestora;
– Severitatea restrictiei depinde de vulner abilitatea tipului de resursa si de riscul pierderilor potentiale, care trebuie apreciate periodic. La determinarea vulnerabilitatii bunurilor si valorilor se au in vedere costul, riscul potential de pierdere sau utilizare inadecvata;
– Intre resurse si sumele inregistrate in evidente se fac comparatii periodice (inventare). Vulnerabilitatea bunurilor si valorilor determina frecventa acestor verificari;

23.3. Referinte principale
– Legea nr. 500/2002 privind finantele publicei cu modificarile ul terioare;
– Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata;
– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 618/2002 pentru aprobarea Precizarilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului;
– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statul ui, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, cu modificarile ulterioare;
– Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
– Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat cu modificarile si completarile ulterioa re;
– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre entitatile publice;
– Legile bugetare anuale;
– Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata;
– Hotararea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioara;
– Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa;
– Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate;
– Hotararea Guvernului nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu;
– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificarile si comp letarile ulterioare.

// OMFP 946 – Standard 23 – ACCESUL LA RESURSE

Advertisements
%d bloggers like this: