Standard 2 – ATRIBUTII, FUNCTII, SARCINI

12 Feb

2.1. Descrierea standardului
Entitatea publica transmite angajatilor si actualizeaza permanent: documentul privind misiunea entitatii publice;
regulamentele interne; fisa postului (functiei).

2.2. Cerinte generale
– Atributiile entitatii publice pot fi realizate numai daca sunt cunoscute de salariati si acestia actioneaza concertat;
– Fiecare salariat are un rol bine definit in entitatea publica, stabilit prin fisa postului;
– Sarcinile sunt incredintate si rezultatele sunt comunicate numai in raportul manager – salariat- manager (sef – subaltern – sef);
– Managerii trebuie sa identifice sarcinile in realizarea carora salariatii pot fi expusi unor situatii dificile si care influenteaza in mod negativ managementul entitatii;
– Managerul trebuie sa-sustina salariatul in indeplinirea sarcinilor sale.

2.3. Referinte principale*)
– Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, modificata si completata prin Legea nr. 23/2004;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului n r. 64/2003 privind stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de re organizare in cadrul administratiei publice centrale;
– Hotararea Guvernului nr. 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;
– Actul normativ de organizare si functionare a entitatii publice;
– Hotararea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizarii principalelor functii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale si organizatii neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta.
———-
*) Managementul entitatii publice va comunica tuturor angajatitor care sunt sarcinile entitatii, rezultate din actul normativ de organizare si functionare. Totodata, se va ingriji ca aceste sarcini sa se regaseasca in Regulamentul de organizare si functionare a enti tatii publice, la care sa aiba acces toti salariatii. Se vor intocmi si se vor actualiza, ori de cate ori necesitatile o vor cere, fisele postului pentru toti functionarii publici si personalul contractual din entitatea publica. Aceasta este o obligatie permanenta, a fiecarui nivel de management.

Regulamentul de organizare si functionare a entitatii se publica pe pagina de Internet a entitatii publice.

// OMFP 946 – Standard 2 – ATRIBUTII, FUNCTII, SARCINI

Advertisements
%d bloggers like this: