Standard 15 – IPOTEZE, REEVALUARI

12 Feb

15.1. Descrierea standardului
Fixarea obiectivelor ia in considerare ipoteze acceptate constient, prin consens. Modificarea ipotezelor, ca urmare a transformarii mediului, impune reevaluarea obiectivelor.

15.2. Cerinte generate
– Ipotezele se formuleaza in legatura cu obiectivele ce urmeaza a fi realizate si stau la baza fixarii acestora;
– Salariatii implicati in realizarea unui obiectiv trebuie sa fie constien ti de ipotezele formulate si acceptate in legatura cu obiectivul in cauza;
– Ipotezele de care salariatii nu sunt constienti reprezinta un obstacol in capacitatea de adaptare;
– Reevaluari ale nevoilor de informare – concretizate in schimbari in ce ea ce priveste informatiile necesar a fi colectate, in modul de colectare, in continutul rapoartelor sau sistemelor de informatii conexe – trebuiesc efectuate daca se modifica ipotezele ce au stat la baza obiectivelor.

15.3. Referinte principale
– Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 108/2004;
– Actul normativ de organizare si functionare a entitatii publice.

// OMFP 946 – Standard 15 – IPOTEZE, REEVALUARI

Advertisements
%d bloggers like this: