Standard 12 – INFORMAREA

12 Feb

12.1. Descrierea standardului
Entitatea publica stabileste tipurile de informatii, continutul, calitatea, frecventa, sursele si destinatarii acestora, astfel incat managerii si salariatii, prin primirea si transmiterea informatiilor,
sa-si poata indeplini sarcinile.

12.2. Cerinte generale
– Informatia este indispensabila unui management sanatos, unei monitorizari eficace, identificarii situatiilor de risc in faze anterioare ale manifestarii acestora;
– Cultura entitatii publice*) are o incidenta majora asupra cantitatii, naturii si fiabilitatii informatiilor, ca si in ceea ce priveste largirea gamei acestora in domeniul valorilor etice, politicii, puterii, responsabilitatilor si obligatiilor de raportare, obiectivelor entitatii publice, planurilor etc.;
– Informatia trebuie sa fie corecta, credibila, clara, completa, oportuna, utila, usor de inteles si receptat;
– Managerul si salariatii trebuie sa primeasca si sa transmita informatiile necesare pentru indeplinirea sarcinilor;
– Informatia trebuie sa beneficieze de o ci rculatie rapida, in toate sensurile, inclusiv in si din exterior.
————-
*) Cultura entitatii publice – forma de cultura organizationala, ce reprezinta armonizarea valorilor individuale. In vederea orientarii lor convergente spre realizarea obie ctivelor fundamentale ale entitatii publice. Cultura reflecta atitudinea pe care o are entitatea publica fata de schimbare. Intr-o entitate publica cultura se transmite prin reguli scrise, reguli nescrise si prin standarde de etica sociala si de comportare. Acestea sunt relativ stabile in timp.

In entitatile publice exista, in general, o cultura de tip normativ, in care accentul se pune pe urmarirea corecta a procedurilor, care sunt mai importante decat rezultatele. De asemenea, in acest tip de cultura organizationala, standardele profesionale, morale etc. sunt ridicate.

12.3. Referinte principale
– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
– Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat cu modificarile s i completarile ulterioare;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, aprobata prin Legea nr. 486/2003;
– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public;
– Hotararea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.44/2001 privind liberul acces la informatii de interes public;
– Legile bugetare anuale;
– Bugetul aprobat al fiecarei institutii publice;
– Analize periodice asupra executiei bugetare;
– Analize periodice asupra documentelor a caror viza a fost refuzata de controlul financiar preventiv, precum si asupra operatiunilor efectuate pe propria raspundere a ordonatorului de credite;
– Ordine/decizii ale conducatorului entitatii publice.

// OMFP 946 – Standard 12 – INFORMAREA

Advertisements
%d bloggers like this: