Standard 10 – MONITORIZAREA PERFORMANTELOR

12 Feb

10.1. Descrierea standardului
Entitatea publica asigura, pentru fiecare politica si activitate, monitorizarea performantelor, utilizand indicatori cantitativi si calitativi relevanti, inclusiv cu privire la economicitate, eficienta si eficacitate.

10.2. Cerinte generale
– Managementul trebuie sa primeasca sistematic raportari asupra desfasurarii activitatii entitatii publice;
– Managementul evalueaza performantele, constatand eventualele abateri de la obiective , in scopul luarii masurilor corective ce se impun;
– Sistemul de monitorizare a performantei este influentat de marimea si natura entitatii publice, de modificarea / schimbarea obiectivelor sau/si a indicatorilor, de modul de acces al salariatilor la informatii.

10.3. Referinte principale
– Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare:
art. 22 alin. (2) lit. c): “angajarea si utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare.”;
art. 22 alin. (2) lit f): “organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice si a programului de lucrari si investitii publice.”;
art. 56 alin. (2): “Ordonatorii principali de credite au obligatia sa intocmeasca si sa anexeze la situatiile financiare anuale rapoarte anuale de performanta, in care sa se prezinte, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate si cele obtinute, indicatorii si costurile asociate, precum si situatii privind angajamentele legale.”;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 108/2004;
– Hotararea Guvernului nr. 925/2003 privind reorganizarea Consiliului Guvernamental pentru Monitorizarea Reformei Administratiei Publice;
– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1159/2004 pentru aprobarea instructiunilor privind continutul, forma de prezentare si structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite in scopul finantarii unor actiuni sau ansamblu de actiuni.
————-
*) Monitorizarea performantelor – supraveghere, urmarire, de catre aparatul de conducere al entitatii publice, prin intermediul unor indicatori relevanti, a performantelor activitatii aflate in coordonare.

// OMFP 946 – Standard 10 – MONITORIZAREA PERFORMANTELOR

Advertisements
%d bloggers like this: