Precizari generale cu privire la modelul de procedura operationala

12 Feb

A. Precizari generale cu privire la modelul de procedura operationala

a.1) Prezenta procedura operationala este un model.
Modelul prezentat completeaza segmentul instrumentelor de lucru referitoare la activitatile entitatilor publice in domeniul dezvoltarii sistemelor de management financiar si control, procedurile operationale fiind cunoscute in practica si sub alte denumiri: proceduri de proces, proceduri formalizate etc.

a.2) Entitatile publice, in functie de marimea entitatii, de politica adoptata cu privire la sistemul propriu de management financiar si control, de gradul de dotar e, de tipurile de activitati si complexitatea acestora etc., pot utiliza modelul de procedura operationala in forma prezentata, in forme completate si imbunatatite cu noi componente, sau pot elabora proceduri de proces, dupa modelul altor ghiduri intalnite in practica domeniului, cu precizarea ca, indiferent de forma
adoptata, trebuie avute in vedere prevederile Standardului de control intern nr. 17 “Proceduri”, prezentat in anexa nr. 1 la ordin.

a.3) Pentru o buna gestionare a elaborarii, aprobarii si aplicarii procedurilor operationale, conducatorii entitatilor publice trebuie sa asigure derularea tuturor actiunilor privind elaborarea si/sau dezvoltarea sistemelor de management financiar si control, dispuse la art. 2, 3 si 4 din ordin.

a.4) Procedurile trebuie elaborate, aprobate si aplicate in conditiile cunoasterii si respectarii regulilor de management constituite in cele 25 de standarde de control prevazute in anexa nr. 1 la ordin.
Indiferent de activitatea la care se refera, o procedura ope rationala poarta amprenta fiecarui standard de control, din oricare dintre cele 5 elemente -cheie ale controlului managerial, respectiv mediul de control, performanta si managementul riscului, informarea si comunicarea, activitatile de control, auditarea si evaluarea.

a.5) Conditiile esentiale ale procedurilor operationale stabilesc, printre altele, ca acestea trebuie sa fie scrise si formalizate pe suport hartie si/sau electronic, simple si specifice pentru fiecare activitate, actualizate in mod permane nt si aduse la cunostinta executantilor si celorlalti factori interesati.

a.6) In masura in care dotarea tehnica si pregatirea personalului permit, operatiunile de elaborare, avizare, aprobare, difuzare, utilizare etc. a procedurilor operationale se po t derula si prin utilizarea sistemelor informatice.

// OMFP 946 – Control intern managerial

Advertisements
%d bloggers like this: